streda 4. júna 2014

DÁVNO A TERAZ
                                    Za hrsť mŕtvych 1:25 min., 4:3, 2014 

Minútová animácia „Za hrsť mŕtvych“ už svojím názvom odkazuje na kultový western zo šesťdesiatych rokov. Červeno- čierny grafický vizuál animácie pripomína úvodné sekvencie z tohto filmu, zároveň ale samotné postavy a ich pohyb vychádza z amatérskeho filmu môjho otca, ktorý som rotoskopingom premenil na krátku animáciu. 

https://vimeo.com/97320934                            Koníček, ∞ min., 16:9, 2014

 Minimalistická animácia je alegóriou tvorby môjho otca- amatérskeho filmára. Animovaný obraz vychádza z jeho hraného krátkometrážneho filmu "Vtedy na..." ktorý je paródiou na kultový western “Vtedy na Západe” (S. Leone, 1968).


    

                                     LOOP 2:08 min., 16:9, 2014

LOOP vzdáva hold obľúbenej detskej zvučke, inšpirujúcej hlavne jednoduchosťou a tvarovou čistotou. Svojou monotónnosťou a až hypnotickým opakovaním rovnakého motívu, stráca detskú nevinnosť a nadobúda nové 
významové roviny.

https://vimeo.com/95434853   Odrazy starého sveta 1:18 min., 16:9, 2014

Animácia pozostáva z obrazov, ktoré som objavil v starej, rozpadávajúcej sa škole. V týchto priestoroch kedysi učil môj prastarý a starý otec. Nájdené  fragmenty pôsobivé svojou deštrukčnosťou som oživil animáciou. 

“...Niet mŕtvej hmoty. Mŕtvosť je iba zdanie za ktorým sa skrývajú neznáme 
formy života...” Bruno SchulzAnotácia:

 Praktická časť mojej DP pozostáva zo štyroch krátkych audiovizuálnych diel, ktoré budú svojím charakterom a vyznením odkazovať na minulosť, ovplyvňujúcu môj život od detstva. Túto minulosť som spracoval do novej formy.

Zameral som sa hlavne na tvorivú stránku mojich predkov. Odtiaľ pochádza inšpirácia filmom, divadelnými rekvizitami a jednoduchým humorom (ktorý nezasiahne každého). Samotné použité médium, animovaný film, sa považuje za mladšieho pokračovateľa divadla a filmu.
Napriek tomu, že niektoré fragmenty mojej práce nesú čisto súkromné významy, divákovi nejasné, je možné tieto významové roviny intuitívne vnímať. Súčasne ale platí, že použité obrazy v animáciách sú univerzálne zrozumiteľné. Okrem osobných podnetov rovnako rezonujú inšpiračné motívy z kultúry, ktorú poznáme najmä z kina alebo TV (western, animovaný film, úvodné zvučky a pod.). Práca nadobúda svoju vnútornú rovnováhu práve skĺbením verejného a osobného života. 

Základná koncepcia mojej práce stojí práve na animácií. Okrem spomenutej rotoskopie, som použil aj iné techniky animácie: stop motion, kreslenú, počítačovú. Animácia sa všeobecne chápe ako oživovanie mŕtvej formy. Aj preto ju považujem za najvhodnejšie médium na tému, v ktorej som sa pokúsil rozhýbať minulosť, často vnímanú uzavreto a nehybne. Zároveň som si chcel svojou diplomovou prácou sám odpovedať na otázku, prečo ma práve toto médium tak priťahuje a vytláča z môjho zorného uhla inú formu- maľbu, odbor ktorý v konečnom dôsledku ukončujem animáciou. Priviedlo ma to k ďalším otázkam, nasmerovaných čoraz hlbšie do minulosti. Pýtanie sa na minulosť, prinieslo súvislosti, predtým vnímané skôr nevedome. Vibrácia kruhu, v ktorom je prepletená moja osobná minulosť, história médií(divadlo, film, animácia) a faktor prítomnosti, tvorí gro diplomovej práce „Prítomnosť po minulosti“.

 Svoju prácu vnímam ako otvorenie sa otázkam po minulosti. Divák je postavený pred pohyblivé obrazy ktoré sú síce nové, zároveň ale nesú čosi staré. Sú v nich znaky už videné, často nenápadnými posunmi meniace svoj pôvodný význam. Prínosom môže byt práve toto napätie medzi prítomným a minulým, napätie z ktorého vznikajú otázky.